Ο Εκπαιδευτικός Σύνδεσμος Αθηνών “ο Ήφαιστος” είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1935 με σκοπό την παροχή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στις δεκαετίες 1960-1970 οι απόφοιτοι διαφόρων τεχνικών κατευθύνσεων από τον Ήφαιστο, εργάσθηκαν σε πολλούς παραγωγικούς τομείς και συνεισέφεραν με τις γνώσεις και την τεχνική τους κατάρτιση στην ανασυγκρότηση, την ταχεία οικονομική ανάπττυξη και εκβιομηχάνιση της χώρας.

Ο “Ήφαιστος” διαθέτει ιδιόκτητο σχολικό συγκρότημα 4.500 τ.μ. στην περιοχή του Αγίου Ελευθερίου στα Πατήσια, στο οποίο φιλοδοξεί να ιδρύσει ένα κέντρο καινοτομίας, εκπαίδευσης και υποστήριξης της καινοτόμου νεανικής και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Στο χώρο αυτό θα προσφέρονται όλες οι απαραίτητες υποδομές και υπηρεσίες, που χρειάζεται μία νέα επιχείρηση στα πρώτα βήματά της, όπως εκπαίδευση, χώροι πολυμέσων, συνεδριάσεων και εκδηλώσεων, οι οποίες θα αξιοποιούνται από τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ακόμη δικές τους εγκαταστάσεις.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί, στην καρδιά της Αθήνας, μία θερμοκοιτίδα καινοτόμων επιχειρήσεων έντασης γνώσης και δημιουργικής οικονομίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα των νέων, που στοχεύουν σε εξωστρεφείς καινοτόμες επιχειρήσεις.

Το 2007, με την υποστήριξη του ‘Ήφαιστου’ ιδρύθηκε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ευρωπαϊκής εμβέλειας “Ακαδημία Επιχειρηματικότητας” (www.akep.eu). To Ευρωπαϊκό σήμα της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας έχει κατοχυρωθεί στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Σημάτων για τα 27 κράτη/μέλη της Ευρώπης. Από το 2008, η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας είναι εθνικός συνεργάτης της Παγκόσμιας εβδομάδας Επιχειρηματικότητας και το 2013 Εθνικό μέλος για την Ελλάδα του παγκόσμιου δικτύου για την στήριξη των επιχειρήσεων σε στάδιο εκκίνησης Startup Nations.

Στόχος της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας είναι η υποστήριξη της εξωστρέφειας των νέων επιχειρηματιών στη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, καθώς και η υποστήριξη της δικτύωσής τους σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, μέσω ημερίδων και συνεδρίων σε θέματα οργάνωσης και σωστής λειτουργίας μιας καινοτόμου νεοσυσταθείσας επιχείρησης.

Σήμερα, με τον Εκπαιδευτικό Σύνδεσμο Αθηνών ο ‘Ηφαιστος’, ως ένα από τα ιδρυτικά της μέλη, η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας επικεντρώνει τη δράση της στην αναβίωση και τη σφυρηλάτηση του παρόντος και του μέλλοντός του, έτσι ώστε να εδραιωθεί ως φυτώριο καινοτομίας στην ευρύτερη Ευρασιατική περιοχή.