Ο Ήφαιστος επικροτεί και επιδιώκει την συνεργασία στα πλαίσια ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων. Μέσα από δεκαετίες δραστηριότητας και διαθέτοντας πλούσιο έργο και υποδομές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συνεργασία με τον σύνδεσμο στους παρακάτω τομείς:

  • Συνέργια σε Ευρωπαΐκά προγράμματα
  • Δημιουργία και υποστήριξη επιχειρηματικών clusters
  • Εμπορική ανάπτυξη από κοινού σε δραστηριότητες κατάρτισης και εκπαίδευσης
  • Ανάπτυξη δικτύων και δράσεων υποστήριξης κοινωτήτων